รายชื่อประเทศอาเซียน

1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)

5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The SocialistRepublic of Vietnam)

10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: